Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου

Χαιρόμαστε που δείξατε ενδιαφέρον για την εταιρεία και τα προϊόντα μας. Ο Όμιλος (όπως ορίζεται κατωτέρω) λαμβάνει πολύ σοβαρά υπ' όψιν τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας. Γι’ αυτό δεσμευόμαστε να βελτιώσουμε την εμπειρία πελάτη που έχετε σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς προστασίας δεδομένων. Παρακάτω θα βρείτε τη Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου μας, όπου εξηγούμε πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Είμαστε η Whirlpool Hellas SA, εταιρεία συσταθείσα δυνάμει της νομοθεσίας της Ελλάδας, με έδρα στη διεύθυνση ΖΕΠΠΟΥ 33 & ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 16675 ΓΛΥΦΑΔΑ, ΑΘΗΝΑ, που ανήκει στον Όμιλο («Όμιλος») («Whirlpool», «εμάς/μας» ή «εμείς»). Υπό την ιδιότητά μας ως  υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων, στοχεύουμε στο να παρέχουμε στους χρήστες των ιστοτόπων, των εφαρμογών ή/και των οικιακών μας συσκευών που συνδέονται στο Διαδίκτυο (ο «Ιστότοπος», η «Εφαρμογή» και οι «Έξυπνες Συσκευές» αντίστοιχα ), καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο που έρχεται σε επαφή μαζί μας («Χρήστες», «εσείς» ή «σας») πληροφορίες αναφορικά με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων αριθ. 2016/679 της ΕΕ («Κανονισμός») και οποιουσδήποτε άλλους κατά τόπους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Όμιλος σημαίνει τον όμιλο οντοτήτων στον οποίο ανήκει η Whirlpool

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Συλλέγουμε (1) δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μοιραστήκατε οικειοθελώς μαζί μας, (2) δεδομένα που συλλέγονται όταν σας πωλούμε προϊόντα και σας παρέχουμε υπηρεσίες, (3) δεδομένα που συλλέγονται από τα τηλεφωνικά μας κέντρα, (4) δεδομένα που αφορούν τη δραστηριότητά σας στον Ιστότοπο, στην Εφαρμογή ή μέσω των Έξυπνων Συσκευών και (5) πληροφορίες που παρασχέθηκαν ή συλλέχθηκαν μέσω άλλων πηγών.

Δεν συλλέγουμε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (π.χ. δεδομένα που αφορούν την υγεία ή δικαστικά δεδομένα).

Για περαιτέρω πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για να σας παρέχουμε τις ζητούμενες υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά για να έρθουμε σε επαφή μαζί σας σε περίπτωση που προκύψουν ζητήματα ασφαλείας σε σχέση με την οικιακή σας συσκευή, για να σας παράσχουμε τη δυνατότητα περιήγησής σας στον Ιστότοπο, για  να χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή ή/και την Έξυπνη Συσκευή, για να ανταποκριθούμε  σε αιτήματα και να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε  τις υπηρεσίες μας συμπεριλαμβανομένων όσων παρέχονται μέσω των τηλεφωνικών κέντρων.

Μπορούμε επίσης να υποβάλλουμε σε επεξεργασία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, μόνον εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, για να σας στέλνουμε εξατομικευμένα μηνύματα εμπορικής προώθησης, συμπεριλαμβανομένων προσφορών και εκπτώσεων από εμάς και από τους αξιόπιστους συνεργάτες μας, καθώς επίσης και για να ηχογραφούμε τις τηλεφωνικές σας κλήσεις στο τηλεφωνικό μας κέντρο.

Για περαιτέρω πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ.

ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας μόνο εφόσον υφίσταται νόμιμη βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, όπως

 • για να σας δίνουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, την Εφαρμογή ή/και τις Έξυπνες Συσκευές και τις αντίστοιχες υπηρεσίες, καθώς και για να ικανοποιήσουμε οποιοδήποτε αίτημά σας·
 • προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με νομικές υποχρεώσεις ή για την προστασία των έννομων συμφερόντων της Whirlpool ή
 • εφόσον έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας.

Για περαιτέρω πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ.

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών.

Για περαιτέρω πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ.

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Η ασφάλεια των δεδομένων σας αποτελεί προτεραιότητα για εμάς. Για τον σκοπό αυτό, εφαρμόζουμε επαρκή διοικητικά, τεχνικά και υλικά μέτρα που είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν έναντι απώλειας, κλοπής και μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, κοινολόγησης ή τροποποίησης.

Για περαιτέρω πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ.

ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Μπορεί να μοιραστούμε τα δεδομένα σας με (1) παρόχους υπηρεσιών, (2) τις επιχειρήσεις του Ομίλου και (3) δημόσιες αρχές, εφόσον επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Με τη συγκατάθεσή σας, μπορούμε επίσης να μοιραστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας με τους αξιόπιστους συνεργάτες μας για σκοπούς προώθησης των προϊόντων τους.

Για περαιτέρω πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΟΧ

Τα δεδομένα σας μπορεί να διαβιβαστούν σε υποκείμενα που βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Σε κάθε περίπτωση, βεβαιωνόμαστε πάντα ότι εφαρμόζονται κατάλληλες και ενδεδειγμένες εγγυήσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό.

Για περαιτέρω πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Έχετε, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα πρόσβασης, ενσωμάτωσης, επικαιροποίησης, τροποποίησης και διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Για περαιτέρω πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας ή αποστέλλοντάς μας επιστολή στη διεύθυνση Whirlpool Hellas SA, ΖΕΠΠΟΥ 33 & ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 16675 ΓΛΥΦΑΔΑ, ΑΘΗΝΑ.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον δικό μας υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση data_protection_emea@europeanappliances.com ή παραδοσιακού ταχυδρομείου στην ως άνω διεύθυνση με την προσθήκη «υπόψη του Γραφείου Προστασίας Δεδομένων».

Η παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου μπορεί να τροποποιηθεί ή να επικαιροποιηθεί από εμάς για λόγους συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία.

1. ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Η Whirlpool θα υποβάλλει σε επεξεργασία τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων:

 1. Δεδομένα που σας αφορούν

Η Whirlpool υποβάλλει σε επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με το πρόσωπό σας που συλλέγονται ή παρέχονται μέσω διαφόρων πηγών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά: 

 1. δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται απευθείας από εσάς κατά τη δημιουργία λογαριασμού ή/και κατά την καταχώριση του προϊόντος που έχετε αγοράσει, ή/και όταν υποβάλλετε αίτημα για την παροχή πληροφοριών, για υποστήριξη και για αγορά προϊόντων της Whirlpool στο ηλεκτρονικό κατάστημα, όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου·
 2. δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται από εσάς άμεσα ή συνάγονται κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών κλήσεων που πραγματοποιείτε στα τηλεφωνικά μας κέντρα εξυπηρέτησης πελατών, οι οποίες ενδέχεται να ηχογραφηθούν μόνο με τη συγκατάθεσή σας, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας/ώρας της κλήσης, των στοιχείων επικοινωνίας του καλούντος και των στοιχείων παραγγελίας του πελάτη·
 3. δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται σε εικόνες, ηχογραφήσεις ή/και βίντεο που στέλνετε ή καταγράφετε μέσω της Εφαρμογής ή των Έξυπνων Συσκευών·
 4. δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται από προϊόντα ή υπηρεσίες άλλων μερών τα οποία συνδέετε στην Εφαρμογή ή στις Έξυπνες Συσκευές.

Τα εν λόγω δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την επιδίωξη των σκοπών που ορίζονται στην παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου. Η Whirlpool πρέπει να τηρεί ανωνυμοποιημένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και να αφαιρεί τα εν λόγω δεδομένα όταν δεν είναι απαραίτητο να υποβάλλει σε επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αναγνωρίσιμη μορφή για σκοπούς επεξεργασίας.

 1. Στοιχεία επικοινωνίας

Η Whirlpool υποβάλλει σε επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα Χρηστών όταν αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες από την Whirlpool συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της διεύθυνσης, της χώρας, των στοιχείων επικοινωνίας, όπως του κινητού τηλεφώνου και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιπρόσθετα, η Whirlpool συλλέγει πληροφορίες αναφορικά με τις συσκευές που έχετε αγοράσει ή/και τις υπηρεσίες που έχετε αιτηθεί συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών εγγύησης.

 1. Δεδομένα Χρήσης και Περιήγησης

Ο Ιστότοπος, η Εφαρμογή και οι Έξυπνες Συσκευές συλλέγουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Χρηστών για τεχνικούς και λειτουργικούς λόγους. Τα εν λόγω δεδομένα δεν συλλέγονται με σκοπό την ταυτοποίηση του Χρήστη εντούτοις, ενδέχεται ως αποτέλεσμα να προσδιοριστεί η ταυτότητα του χρήστη σε περίπτωση, παραδείγματος χάρη, αντιπαραβολής των δεδομένων με άλλα δεδομένα που τηρούνται από τρίτους.

 Η εν λόγω κατηγορία δεδομένων περιλαμβάνει: (i) τη διεύθυνση IP και το όνομα τομέα του υπολογιστή του Χρήστη· (ii) τα αναγνωριστικά στοιχεία, τον τύπο και τον σειριακό αριθμό των Έξυπνων Συσκευών· (iii)  τη διεύθυνση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP address) του οικιακού σας δρομολογητή όταν συνδέετε μια Έξυπνη Συσκευή στο δίκτυό μας· (iv) το είδος του φυλλομετρητή και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε· (v) τη φυσική τοποθεσία της συσκευής σας ή της Έξυπνης Συσκευής σας (όπως καθορίζεται, για παράδειγμα, από τη χρήση δορυφόρου, κεραίας κινητής τηλεφωνίας και σημάτων WiFi)· και (vi) άλλες πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικτυακή σας συνεδρία όπως για παράδειγμα τις διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier) των ζητούμενων πόρων, τον χρόνο υποβολής του αιτήματος, τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την υποβολή του αιτήματος στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που λαμβάνεται ως απάντηση, τον αριθμητικό κώδικα που σχετίζεται με την κατάσταση απάντησης από τον διακομιστή και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιεί η συσκευή του Χρήστη. Αφού συνδέσετε την Έξυπνη Συσκευή σας στο δίκτυό μας, ενδέχεται να συλλέγουμε αυτομάτως πληροφορίες από την Έξυπνη Συσκευή σε περιοδική βάση,  συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης (για παράδειγμα εάν η Έξυπνη Συσκευή είναι ανοιχτή ή κλειστή και πληροφορίες αναφορικά με τον κύκλο ή τη λειτουργία που πραγματοποιεί), οδηγιών που έχουν εισαχθεί στην Έξυπνη Συσκευή, κωδικών βλάβης ή σφάλματος και ζητημάτων σε σχέση με το περιβάλλον της που ενδέχεται να επηρεάσουν τον τρόπο που λειτουργεί (για παράδειγμα της τάσης εισόδου, της έντασης του σήματος και της θερμοκρασίας του αέρα). Ενδέχεται να εντοπίζουμε και να συλλέγουμε δεδομένα χρήσης της Εφαρμογής, όπως για παράδειγμα την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης της Εφαρμογής στους εξυπηρετητές μας, τα είδη πληροφοριών που έχουν κατέβει στην Εφαρμογή και τις οδηγίες που διαβιβάζονται στην Έξυπνη Συσκευή.

Τα εν λόγω δεδομένα ιστοτόπου χρησιμοποιούνται μόνο για τη συλλογή ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου και για τον έλεγχο της σωστής του λειτουργίας και διατηρούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις τήρησης αρχείων της εταιρείας μας. Τα εν λόγω δεδομένα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό της ευθύνης σε περίπτωση πιθανών ηλεκτρονικών εγκλημάτων κατά του Ιστότοπου, της Εφαρμογής ή/και των Έξυπνων Συσκευών.

Εάν επιθυμείτε να μην συλλέγει η Whirlpool οποιαδήποτε δεδομένα από τις Έξυπνες Συσκευές σας, χρειάζεται να αποσυνδέσετε την Έξυπνη Συσκευή σας από τον ασύρματο δρομολογητή σας και να κλείσετε το κουμπί της ασύρματης σύνδεσης στη συσκευή σας. Η αποσύνδεση της Έξυπνης Συσκευής σας θα απενεργοποιήσει επίσης τη χρήση της Έξυπνης Συσκευής και της Εφαρμογής, ακόμα και εάν ο σχετικός λογαριασμός σας παραμένει ενεργός. Εάν απλώς απενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας χωρίς να αποσυνδέσετε την Έξυπνη Συσκευή σας, δεδομένα, τα οποία δεν περιλαμβάνουν και δεν σχετίζονται με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας και δεν σας ταυτοποιούν ειδικώς, θα συνεχίσουν να διαβιβάζονται στην Whirlpool.

Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας στον Ιστότοπό μας μέσω διαφόρων κατηγοριών cookies, κατά περίπτωση αφού έχει παράσχει την ενεργό συγκατάθεσή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, επισκεφθείτε τη Δήλωση για τα Cookies.

2. ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατά περίπτωση, θα υποβάλλουμε σε επεξεργασία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας που έχουμε συλλέξει ή μας έχουν παρασχεθεί για τους ακόλουθους σκοπούς:

 1. παροχή της δυνατότητας εγγραφής σας στον Ιστότοπο ή στην Εφαρμογή με τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού, καταχώρισης ενός προϊόντος στον Ιστότοπο και αγοράς ενός προϊόντος από τον Ιστότοπο·
 2. παροχή σε εσάς των υπηρεσιών σχετικά με την Έξυπνη Συσκευή, συμπεριλαμβανομένων ειδοποιήσεων για σκοπούς συνδρομής, υποστήριξης και επικοινωνίας αναφορικά με την χρήση του λογαριασμού σας ή της Έξυπνης Συσκευής σας, καθώς και εκείνων που σχετίζονται με τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών και την εγγύηση·
 3. ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αγοράς του προϊόντος και παροχή πρόσθετων υπηρεσιών (υπηρεσίες μετά την πώληση, επέκταση εγγύησης, πρόληψη της απάτης, διαχείριση επιστροφών, επικοινωνία μαζί σας σε περίπτωση ζητήματος ασφαλείας που σχετίζεται με την οικιακή συσκευή σας)·
 4. εκτέλεση της υπηρεσίας κατ’ οίκον παράδοσης των προϊόντων μας και παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών·
 5. διευθέτηση εργασιών επισκευής για το προϊόν σας·
 6. διαχείριση των αιτημάτων παροχής πληροφοριών που μας αποστέλλετε, συμπεριλαμβανομένου του χειρισμού των παραπόνων και των μηνυμάτων που λαμβάνονται μέσω της διαδραστικής υπηρεσίας άμεσης συνομιλίας (chat)·
 7. συμμετοχή σε ενέργειες προώθησης με έπαθλα /διαγωνισμούς·
 8. συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις και τους κανονισμούς και άσκηση των δικαιωμάτων μας ενώπιον των δικαστηρίων·
 9. αποστολή προς εσάς εξατομικευμένων μηνυμάτων εμπορικής προώθησης σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ηλεκτρονικά (μεταξύ άλλων, email, SMS, MMS, ειδοποιήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογές για κινητές συσκευές). Η εμπορική προώθηση μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας βασίζεται στη συγκατάθεση. Εντούτοις, ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε, ορισμένες δραστηριότητες εμπορικής προώθησης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ενδέχεται να βασίζεται στο έννομο συμφέρον της Whirlpool (ήπια αποδοχή “soft opt-in”)·
 10. επικοινωνία μαζί σας για σκοπούς εμπορικής προώθησης τηλεφωνικά (μη αυτόματα) και μέσω φυσικού ταχυδρομείου. Η εν λόγω επεξεργασία ενδέχεται να βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή στο έννομο συμφέρον της Whirlpool (σε αυτή την περίπτωση διαθέτετε το δικαίωμα εξαίρεσης – opt-out)·
 11. αποστολή προς εσάς μηνυμάτων φροντίδας πελατών σχετικά με τα προϊόντα που έχετε καταχωρίσει ή για τα οποία δείξατε ενδιαφέρον και προκειμένου να διεξάγουμε έρευνες ικανοποίησης πελατών·
 12. με τη συγκατάθεσή σας, ανταλλαγή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για την αποστολή εξατομικευμένων μηνυμάτων εμπορικής προώθησης με επιλεγμένους αξιόπιστους μας συνεργάτες όπως ορίζεται στην Ενότητα 6 κατωτέρω·
 13. ενέργειες που χρησιμεύουν στο πλαίσιο μεταβίβασης επιχειρήσεων και υποκαταστημάτων, εξαγορές, συγχωνεύσεις, διασπάσεις εταιρειών ή άλλους μετασχηματισμούς και για την εκτέλεση των εν λόγω συναλλαγών·
 14. για εσωτερική εκπαίδευση, σκοπούς τεκμηρίωσης και ελέγχου/επιβεβαίωσης ποιότητας, ενδέχεται να ακούσουμε τις ηχογραφημένες τηλεφωνικές κλήσεις που πραγματοποιούνται στα τηλεφωνικά μας κέντρα εξυπηρέτησης πελατών  

3. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

 1. Η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς που ορίζονται στην Ενότητα 2, παράγραφοι α), β), γ), δ), ε), στ) και ζ) είναι απαραίτητη για τον σκοπό για τον οποίο παρασχέθηκαν ή μοιράστηκαν μαζί μας τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της εγγραφής στον Ιστότοπο, της ηλεκτρονικής αγοράς προϊόντων και της χρήσης ειδικών βοηθητικών υπηρεσιών, καθώς και της συμμετοχής σε ενέργειες προώθησης με έπαθλα και σε διαγωνισμούς. Η νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η εκτέλεση της σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή η ικανοποίηση αιτήματος που έχετε υποβάλλει·
 2. Η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς που ορίζονται στην Ενότητα 2, παράγραφος η) είναι υποχρεωτική καθώς απαιτείται για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Η νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση·
 3. Η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς που ορίζονται στην Ενότητα 2, παράγραφοι θ), ιβ) και  ιδ) είναι προαιρετική. Εκτός εάν άλλως ορίζεται στη νομοθεσία που εφαρμόζεται στη χώρα που είστε εγκατεστημένοι, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, η Whirlpool, οι εταιρείες που ανήκουν στον Όμιλο ή/και οι αξιόπιστοι συνεργάτες της εταιρείας δεν θα είναι σε θέση να σας αποστέλλουν εξατομικευμένα μηνύματα εμπορικής προώθησης με αυτοματοποιημένα μέσα ούτε να ηχογραφούν τις τηλεφωνικής κλήσεις σας στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Σε κάθε περίπτωση, εάν ο Χρήστης ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του, δεν θα είμαστε πλέον σε θέση να υποβάλλουμε σε επεξεργασία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την οποία βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας·
 4. Η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς που ορίζονται στην Ενότητα 2, παράγραφοι ι), ια) και ιγ) είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Whirlpool και ο Όμιλος, που θα σταθμίζονται δεόντως με τα δικά σας συμφέροντα. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιούμε, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων, τα ηλεκτρονικά στοιχεία επικοινωνίας σας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) που συλλέγουμε στο πλαίσιο της πώλησης ενός προϊόντος ή παροχής μιας υπηρεσίας για να σας στέλνουμε εξατομικευμένα μηνύματα εμπορικής προώθησης σχετικά με παρεμφερή προϊόντα ή υπηρεσίες. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να αντιταχθείτε στην εν λόγω χρήση των ηλεκτρονικών στοιχείων επικοινωνίας σας κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «διαγραφή» στο τέλος του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/SMS κάθε φορά που σας αποστέλλεται το εξατομικευμένο μήνυμα εμπορικής προώθησης ή σύμφωνα με την Ενότητα 9 της παρούσας Δήλωσης Ιδιωτικού Απορρήτου κατωτέρω. Εκτός αν άλλως ορίζεται στη νομοθεσία που εφαρμόζεται στην χώρα όπου είστε εγκατεστημένοι, το έννομο συμφέρον είναι η νομική βάση στην οποία βασιζόμαστε για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για τους σκοπούς που περιγράφονται εδώ.

4. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Whirlpool θα υποβάλλει σε επεξεργασία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται προκειμένου να επιτύχει τους επιδιωκόμενους σκοπούς δυνάμει της Ενότητας 2 ανωτέρω. Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν οι παρακάτω περίοδοι διατήρησης:

 1. τα δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς της Ενότητας 2, παράγραφοι α), β), γ), δ), ε), στ) και ζ) θα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για την απόκριση στα αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων και για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς·
 2. τα δεδομένα που συλλέγονται για τον σκοπό που ορίζεται στην Ενότητα 2, παράγραφος η) θα διατηρούνται υποχρεωτικά για την περίοδο που προβλέπεται στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις (π.χ. για φορολογικούς σκοπούς)·
 3. τα δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς που ορίζονται στην Ενότητα 2, παράγραφοι θ) και ιβ) θα διατηρούνται για τη μέγιστη περίοδο διατήρησης δεδομένων που προβλέπεται στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και
 4. τα δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς που ορίζονται στην Ενότητα 2, παράγραφοι ι), ια) και ιγ) θα διατηρούνται για την περίοδο που είναι απολύτως αναγκαία για τους σκοπούς των επιχειρηματικών συμφερόντων που επιδιώκει η  Whirlpool.
 5. τα δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς της Ενότητας 2, παράγραφος ιδ) δεν θα διατηρούνται για περίοδο μεγαλύτερη από αυτήν που προβλέπεται στην εφαρμοστέα νομοθεσία.

Έχετε υπ' όψιν ότι οι περίοδοι διατήρησης των δεδομένων μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με την κατά τόπους ισχύουσα νομοθεσία.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία με την υποστήριξη της Τεχνολογίας των Πληροφοριών ή/και έντυπων μέσων και προστατεύονται με κατάλληλες συσκευές ασφαλείας οι οποίες ενδείκνυνται για τη διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα, η Whirlpool λαμβάνει κατάλληλα διοικητικά, τεχνικά, προσωπικά και φυσικά μέτρα που είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται έναντι απώλειας, κλοπής καθώς και μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, κοινολόγησης ή τροποποίησής τους.

6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θα μοιραστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας με αξιόπιστους συνεργάτες μας, όπως οι πάροχοι επέκτασης εγγύησης, οι οποίοι πρόκειται να τα χρησιμοποιήσουν για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης μόνον εφόσον σας έχουμε ενημερώσει ρητώς και μας έχετε δώσει ειδική συγκατάθεση προς τούτο.

Μπορεί να μοιραστούμε τα δεδομένα σας με:

 1. εταιρείες του Ομίλου που βρίσκονται εντός του ΕΟΧ και εκτός του ΕΟΧ, οι οποίες ενεργούν ως αυτόνομοι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων·
 2. προσεκτικά επιλεγμένους τρίτους προμηθευτές μας που βρίσκονται εντός του ΕΟΧ και εκτός του ΕΟΧ, όπως φορείς διαχείρισης τηλεφωνικών κέντρων, παρόχους υπηρεσιών βαθμολόγησης περιεχομένου, μεταφορείς, πάροχοι υπηρεσιών ή τεχνικοί στους οποίους ανατίθεται η παροχή υποστήριξης και άλλοι προμηθευτές που εργάζονται για λογαριασμό μας υπό την ιδιότητα των δεόντως εξουσιοδοτημένων εκτελούντων την επεξεργασία για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση άλλους τρίτους στο πλαίσιο μιας εταιρικής συναλλαγής όπως συγχώνευση ή πώληση στοιχείων ενεργητικού·
 3. τον πάροχό μας σχετικά με την επέκταση εγγύησης Domestic & General (“D&G”). Η D&G [Domestic & General Insurance PLC] θα ενεργεί ως από κοινού υπεύθυνος επεξεργασίας (μαζί με την Whirlpool) για τον σκοπό της προώθησης και πώλησης επέκτασης εγγυήσεων καθώς και για τη διαχείριση αιτημάτων επιδιόρθωσης σε σχέση με τις εν λόγω επεκτάσεις εγγύησης. Ειδικότερα, η D&G θα επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικά χαρακτήρα για τους εξής σκοπούς: (i) εγγραφή και διαχείριση του λογαριασμού/προφίλ σας, καθώς και των εγγυήσεων των κατασκευαστών· (ii) προώθηση, πώληση και διαχείριση των συμφωνητικών παροχής υπηρεσιών καθώς και προϊόντων / υπηρεσιών· (iii) σε ορισμένες χώρες, χειρισμός και απάντηση εισερχόμενων κλήσεων εξυπηρέτησης πελατών και επικαιροποίηση των εν λόγω στοιχείων με πληροφορίες από τους εν λόγω καταναλωτές· (iv) λήψη και απόκτηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από καταναλωτές για τη σύναψη συμφωνητικών παροχής υπηρεσιών, και επικαιροποίηση των εν λόγω στοιχείων με πληροφορίες από καταναλωτές· (v) χειρισμός και απάντηση εισερχομένων καταγγελιών καταναλωτών (συμπεριλαμβανομένης τυχόν δικαστικής αντιδικίας)· (vi) διαχείριση κρατήσεων, παροχή υπηρεσιών επιδιόρθωσης και προμήθεια προϊόντων αντικατάστασης σε καταναλωτές καθώς και διόρθωση και επικαιροποίηση αυτών των στοιχείων με πληροφορίες από καταναλωτές σε σχέση με τις εν λόγω υπηρεσίες επιδιόρθωσης ή/και την παροχή προϊόντων επιδιόρθωσης ή/και επικαιροποίηση αυτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· (vii) διενέργεια  ερευνών αναφορικά με την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται.
 4. τρίτους που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών (e-payment),  για τον σκοπό της διαχείρισης των πληρωμών που σχετίζονται με τις παραγγελίες σας. Για λόγους σαφήνειας, η Whirlpool δεν επεξεργάζεται οποιαδήποτε τραπεζικά / οικονομικά στοιχεία των Χρηστών (συμπεριλαμβανομένων στοιχείων πιστωτικών καρτών), παρά μόνο αποκλειστικά για τους σκοπούς της Ενότητας 2, παράγραφος γ) (π.χ. για την παροχή επέκτασης εγγύησης στους καταναλωτές). Σε σχέση με την εν λόγω επεξεργασία, οι τρίτοι που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών (e-payment) θα επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας ως ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (καθώς και οποιουσδήποτε άλλους κατά τόπους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς) και τις δικές τους αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου. Η Whirlpool δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από την παραβίαση του Κανονισμού και οποιωνδήποτε άλλων κατά τόπους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων) που προκύπτει από την επεξεργασία των οικονομικών / τραπεζικών στοιχείων των Χρηστών (συμπεριλαμβανομένων στοιχείων πιστωτικών καρτών) από τους εν λόγω τρίτους που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών (e-payment).
 5. Για τις υπηρεσίες διανομής, επιδιόρθωσης και συντήρησης των προϊόντων μας μοιραζόμαστε τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας των Χρηστών μας με τους συνεργάτες μας μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαίο·
 6. Ενδέχεται επίσης να απαιτείται να κοινοποιήσουμε προσωπικές πληροφορίες προκειμένου να απαντήσουμε σε νόμιμα αιτήματα που υποβάλλονται από κυβερνητικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων αιτημάτων από όργανα εθνικής ασφάλειας ή επιβολής του νόμου.

Οι εν λόγω τρίτοι θα επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για λογαριασμό μας υπό την ιδιότητάς τους ως δεόντως διορισμένων εκτελούντων την επεξεργασία (με την εξαίρεση όσων αναλύονται στο στοιχείο δ)) για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα ενημέρωση σύμφωνα με  τις απαιτήσεις περί απορρήτου και ασφάλειας των δεδομένων της εταιρείας μας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνουν από εμάς για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

7. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  ΕΚΤΟΣ ΕΟΧ

Οποιαδήποτε διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας εκτός ΕΟΧ (τόσο εντός όσο και εκτός του Ομίλου) πραγματοποιείται βάσει ενός εκ των παρακάτω κατάλληλων εγγυήσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό:

 1. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση επάρκειας· ή
 2. έχουν παρασχεθεί οι απαραίτητες εγγυήσεις από ή προς εταιρεία του ομίλου που εξάγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η διαβίβαση βάσει των τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων πραγματοποιείται με πρόσθετα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, που έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να διασφαλίζεται ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.

8. ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ

Ο Ιστότοπος, οι Εφαρμογές και οι Έξυπνες Συσκευές μας δεν απευθύνονται σε υποκείμενα ηλικίας κάτω των 18 ετών και η Whirlpool δεν συλλέγει εν γνώσει της δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών.

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία χρέωση, να έχετε ή/και να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τους σκοπούς και τις μεθόδους επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας·
 2. το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας (γνωστό και ως «αίτημα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων»). Το δικαίωμα αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούμε για το πρόσωπό σας·
 3. το δικαίωμα να ζητήσετε την επικαιροποίηση ή διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούμε για το πρόσωπό σας. Το δικαίωμα αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που τηρούμε για το πρόσωπό σας ωστόσο, μπορεί να χρειαστεί να επιβεβαιώσουμε την ακρίβεια των νέων δεδομένων που μας παρέχετε·
 4. το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Το δικαίωμα αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας εφόσον δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε να τα υποβάλλουμε σε επεξεργασία. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε τα δικαιώματα προσωπικού χαρακτήρα σας εφόσον έχετε ασκήσει επιτυχώς το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία ή εφόσον υποχρεούμαστε να διαγράψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για λόγους συμμόρφωσης με την τοπική νομοθεσία. Σημειώστε, ωστόσο, ότι μπορεί να μην είμαστε πάντα σε θέση να ανταποκριθούμε στο αίτημα διαγραφής σας για συγκεκριμένους νομικούς λόγους που θα σας γνωστοποιηθούν, κατά περίπτωση, κατά την υποβολή του αιτήματός σας·
 5. το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Το δικαίωμα αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να αναστείλουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) εάν θέλετε να εξακριβώσουμε την ακρίβεια των δεδομένων β) σε περίπτωση που η χρήση των δεδομένων εκ μέρους μας δεν είναι σύννομη αλλά δεν επιθυμείτε να προβούμε στη διαγραφή τους (γ) σε περίπτωση που θέλετε να συνεχίσουμε να διατηρούμε τα δεδομένα ακόμη και αν δεν είναι πλέον απαραίτητο επειδή τα χρειάζεστε προκειμένου να στοιχειοθετήσετε, να ασκήσετε ή να υπερασπιστείτε νομικές αξιώσεις ή (δ) έχετε αντιταχθεί στη χρήση των δεδομένων από μέρους μας αλλά πρέπει να επαληθεύσουμε κατά πόσον έχουμε νόμιμους λόγους να τα χρησιμοποιούμε οι οποίοι υπερισχύουν των δικαιωμάτων σας·
 6. το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, εν όλω ή εν μέρει, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας εφόσον βασιζόμαστε σε έννομο συμφέρον (ή στα έννομα συμφέροντα τρίτου) και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία καθώς θεωρείτε πως θίγει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία των πληροφοριών σας οι οποίοι υπερισχύουν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας·
 7. σε περίπτωση που βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, το δικαίωμα να ανακαλέσετε ελεύθερα και ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, κάνοντας κλικ στην επιλογή διαγραφής στο τέλος των μηνυμάτων εμπορικής προώθησης που σας αποστέλλουμε·
 8. το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας σε εσάς ή σε διαφορετικό πάροχο. Θα παρέχουμε σε εσάς ή σε τρίτο μέρος της επιλογής σας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο·
 9. το δικαίωμα να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση data_protection_emea@europeanappliances.com ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας και
 10. το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της αρμόδιας εθνικής αρχής προστασίας δεδομένων ή της αρμόδιας εθνικής δικαστικής αρχής.

Εάν θέλετε να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματα ή να θέσετε τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τηρούμε για το πρόσωπό σας, στείλτε μας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση data_protection_emea@europeanappliances.com ή επιστολή στη διεύθυνση: Whirlpool Hellas SA, ΖΕΠΠΟΥ 33 & ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 16675 ΓΛΥΦΑΔΑ, ΑΘΗΝΑ, με την προσθήκη «υπ’ όψιν του Γραφείου Προστασίας Δεδομένων». Όπου είναι διαθέσιμη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης την φόρμα επικοινωνίας μας.

Εάν έχετε οποιονδήποτε αναπάντητο προβληματισμό σχετικά με το απόρρητο ή τη χρήση δεδομένων που δεν έχουμε ικανοποιήσει επαρκώς, έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με την αρμόδια εθνική αρχή προστασίας δεδομένων ή δικαστική αρχή όπως περιγράφεται παραπάνω στην Ενότητα 9 αναφορικά με τα Δικαιώματα των Υποκειμένων των Δεδομένων. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον τρίτο πάροχό μας για την επίλυση διαφορών, που βρίσκεται στην Ηνωμένες Πολιτείες (χωρίς χρέωση) στο https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η παρούσα Ενημέρωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων υπόκειται σε τακτική αναθεώρηση και ενδέχεται να επικαιροποιείται κατά καιρούς ώστε να αντικατοπτρίζει τυχόν αλλαγές στις πρακτικές μας σχετικά με προσωπικά δεδομένα. Τυχόν ουσιώδεις αλλαγές θα σας γνωστοποιούνται με επικαιροποίηση της παρούσας Ενημέρωσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων πριν την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Σας συνιστούμε να εξετάζετε τακτικά την Ενημέρωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων μας, ώστε να ενημερώνεστε σχετικά με τις ισχύουσες πρακτικές μας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα. Η παρούσα Ενημέρωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων αναθεωρήθηκε τελευταία φορά στις 02/03/2021.

TRUSTe

Σύγκρινε ( Συσκευές )

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ